Benvinguts al blog de Juan García Sentandreu

"En politica, com en qualsevol atra empresa humana, lo important es tindre raó. Quels demés mos la donen a soles es questio de temps. Mosatros nos entregarem en constancia i entusiasme a omplir el temps de raó. De raó valencianista."

Les mes grans movilisacions

El 13 de juny de 1997 i el 27 de novembre de 2004 Juan García Sentandreu convocà les mes grans movilisacions populars en defensa de la personalitat valenciana arribant a juntar a mes de 500.000 persones.

Derogar l'Avll, una missio irrenunciable

L'Academia Valenciana de la Llengua creada per consens politic va supondre l'oficialisacio del català en la C.Valenciana per lo que debem de lluitar front ad esta com a missio irrenunciable del valencianisme.

L'identitat valenciana

"L'identitat i la llengua valenciana es un crisol de cultures i tradicions que devem de defendre com a part consustancial del nostre cos i anima valenciana."

La lluita contra el catalanisme

"Per a que el nostre Regne torne als millors temps de riquea i esplendor devem de llevarmos de damunt eixa pagina d'autodestruccio i negacio de lo valencià que supon el catalanisme."

martes, 17 de junio de 2014

HA MORT ANFOS RAMÓN:

HA MORT ANFOS RAMÓN:

Amics i amigues: Demá soterrarem a una de les persones mes brillants de la lliteratura i poesía actual valenciana. Hui ha mort Anfos Ramón i García. El mes llorejat per totes les entitats valencinaistes, es considerat com el patriarca de la llengua valenciana del segle XX. Te en el seu curriculum tots els guardons i consideracions que mai aprofità per a deixar de costat el valencià i valencianisme mes popular i mes autentic. Als 90 anys mos deixa un gran llegat: el del seu amor a Valencia, el de la seua poesía mes compromesa, el de la seua defensa i militancia per la nostra cultura i personalitat (va ser 5 anys vice-president del partit politic Coalicio Valenciana que yo vaig presidir desde la seua fundacio), i el de la seua amistat.

Al que tingau interés en coneixer millor a un gran valencià i gran Palleter, vos deixe en el meu álbum particular:

1.- enllaç de la web uiquipedia: http://www.uiquipedia.org/Anfos_Ramon


2.- fotografíes del meu álbum en ell.

3.- video del seu poema “la casa vella” interpretat per Vicent Savallhttps://www.youtube.com/watch?v=iHxnNXRgk6M

4.- I dos poemes: el primer, en el que tancà el IV Congres Foral de Coalicio Valenciana; i el segon, un poema que me dedicà personalment i que guarde en tot el agraiment a qui estiguè al meu costat en els complicats moments en que la política donava l´esquena al valencianisme.

EN POQUES PARAULES, PROU
========================
Paraules de l´acte de clausura del VI Congrès de CV
del Poeta Anfós Ramón
Vicepresident de Coalicio Valenciana.

M'agradaria dirvos eixes coses
que es fan espiga
o llum en la paraula.
M'agradaria tindre sense núvols
el goig que es torna veu
des de l'entranya.


Pero tinc un dolor enmig la llengua,
que em fa tancar els llavis
ple de rabia,
quan veig al fill negat que mistifica
l'orige de la llengua valenciana.


Tinc un desig de paus
i de concordies
marchant unidament per eixa causa
que no coneix l'engany
ni mai té dubte quan sembra
de Senyeres nostra Patria.

I cride al poble meu.
Cride a la terra
que sap quallar el fruit
de nostra parla,
per tal de que no calle
ni claudique
davant de qui la ven o la regala.

Que estem farts d'enemics,
i no de fora.
Estem sabent qui munta la batalla
per ser protagoniste d'eixa lluita
que li ompli de miseries la boljaca.


Estem cansats de vore les conciencies
dispostes a l'oferta
i la rebaixa,
per tindre camp obert a la mentira
i anar minant el tronc de la paraula.


Que hui tens valencians desfent l'historia.
Hui aquells que ahir semblaven aigua clara,
s'han despullat d'hipocrites mesures
i han descobert que el joc,
tenia trampa.


Hui s'han llevat de colp la pell d'ovella
que ahir duyen per tota indumentaria
els llops que preparaven l'envestida
per traure-li profit a la mudança.
I alló que pareixia una victoria
que el poble dia i nit ensomiava,
s'ha transformat en guerra sorda
i dura que hui estem tots patint
i potser massa.

Han dividit els homens i la terra.
Han destrossat la nota que agermana.
Han contrafet l'essencia constructiva
sembrant l'antagonisme
i la distancia.

Han amerat de dubtes a eixe poble
que busca veritats en l'hora clara,
deixant caure una boira que li oculta
la font en llibertat de l'esperança ...

Ningú no sap perqué, la veu se trenca.
Ningú no sap qui cobra
ni qui paga ...
I yo dic que és Valéncia la que plora
per tant de fill postís
i tanta estafa.

Si tots els valencians no anem a una
sabent que estem jugant-nos
nostra raça,
serem un poble inútil,
sense meta,
eterns esclaus d'un amo
i una vara ...

¡Germans!
¡Lliures germans de branca nova
que no voleu servir a gent estranya!
¡Unim-nos colze en colze!
Que es remunte la veu i l'esperit
per eixa causa que és justa,
perque és nostra des de sempre
i té que ser per nostra, valenciana.


Hui estem tots esperant eixa collita
que vol donar el fruit
de la paraula.
Estem esperançats davant la nostra Valéncia
que vol créixer lliure i ampla.


Pero ¡no confiem en els milacres
a l'hora de lluitar contra la farsa
¡Parlem i parlem fort!
¡Que ningú afluixe el pas davant l'obstacul,
si és que s'alça! ..,

Perque si es pert la fe i es calla l'home,
¡voreu com és la pedra la que parla!...
¡Res més, amics! ¡El tall esta obert
I Valéncia nos demana
ser autentics "Palleters!
¡Avant sense por
i vixca el Regne de Valéncia!


Valéncia 22 de Maig 2010











lunes, 16 de junio de 2014

CATALUÑA ES DE TODOS LOS ESPAÑOLES



CATALUÑA ES DE TODOS LOS ESPAÑOLES.  Que nadie lo dude. Lo que estoy manifestando no es una declaración de intenciones, ni un deseo personal. Es, pura y simplemente, una realidad histórica y jurídica: Cataluña es propiedad del pueblo español que es quien ejerce la soberanía nacional.


Cataluña pasó a soberanía hispana cuando el Rey Jaime I la incorporó al Reino de Aragón mediante la firma del tratado de Corbeil de 1258 con el Rey de Francia, San Luis IX.  El nuevo soberano y propietario de los condados catalanes, entonces denominados “Marca Hispánica”, era el mismo Rey  que conquistó el Reino moro de Valencia 30 años antes de adquirir la propiedad de los 9 condados franceses  que hoy forman parte de Cataluña.


Cuando los todos los ciudadanos españoles recuperamos la soberanía nacional que en su día ostentó Jaime I, soberano y rey de Aragón, Valencia y Mallorca, y Conde de Barcelona, recuperamos la propiedad de tales reinos y tierras que, junto a las del resto de territorios españoles, constituían la base física y geográfica de la nación española.

Los españoles, titulares y legitimarios de la soberanía nacional heredada de los reyes y soberanos de las dinastías que rigieron en España, somos, hoy más que nunca, propietarios de Cataluña y de todos los territorios que componen desde hace más de 500 años la nación más antigua de Europa.


En su consecuencia, Cataluña , que fue del Soberano Rey de Francia y, posteriormente, del Soberano de la Casa de Aragón y de las dinastías españolas, después, es  hoy propiedad del pueblo soberano español. Y seremos todos los españoles, conjuntamente, los que decidiremos lo que queremos hacer con Cataluña. Tanto si queremos que permanezca en España como si se la devolvemos a los franceses a cambio de los territorios de la Septimania que les entregamos también a cambio en su día.